Ekstra eksamen for praksiskandidater 2. oktober 2020

Vi arrangerer ekstra eksamener for kandidater som følger kurs gjennom studie- og opplæringstilbudet til Kompetanse Norge. Dette gjelder utvalgte skriftlige sentralt gitte eksamener med lokal sensur høsten 2020.

Kandidatene skal gjennomføre eksamen fredag 2. oktober 2020 i disse fagene:

 • SIK3102 Sikkerhetsfaget
 • RLV3102 Reiselivsfaget 
 • SER3102 Servitørfaget
 • RHO3102 Renholdsoperatørfaget 
 • LOG3102 Logistikkfaget 
 • PRT3102 Produksjonsteknikk
 • IMP3102 Industriell matproduksjon 
 • SKF3112 Skogfaget 
 • KOK3102 Kokkfaget 
 • SLG3102 Salgsfaget 
 • HEA3102 Helsearbeiderfaget 
 • KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget 
 • BUA3102 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • IKO3102 Institusjonskokk 

Eksamenskontorene i fylkene skal legge til rette for gjennomføringen

Vi ber eksamenskontorene i fylkene om å legge til rette for gjennomføring av denne ekstra eksamenen.

 • Kandidatene skal melde seg til eksamen som privatister.
 • Kandidatene skal avlegge eksamen på ordinært vis med egne oppgavesett. 

Påmelding i PAS åpner samtidig med ordinær påmelding til høsteksamen og stenger som vanlig 1. oktober, dagen før eksamen starter.

Oppnevn sensorer

Fylkene må oppnevne sensorer og fordele eksamensbesvarelsene fra 2. oktober. Utdanningsdirektoratet vil avtale tidspunkt for sensur nærmere med fylkeskommunene.
Fordeling av antall kandidater i fylkene forventes å være lik som ved ordinær eksamensgjennomføring.

Vi arrangerer også ordinære eksamener i disse fagkodene i november etter allerede fastsatt plan for høsteksamen 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!