Revidert eksamensordning i matematikk

Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk ble endret fra og med våren 2015. Endringen gjelder for elever i grunnskolen og for elever og privatister i videregående.

Eksamensordning i matematikk 2015

Revidert eksamensordning i matematikk gjelder både elever og privatister fra og med våren 2015.

Endringer

Vi innfører krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy for alle eksamenskoder i grunnskolen og videregående. I teoretisk matematikk og matematikk programfag endrer vi også timefordelingen mellom del 1 og del 2 av eksamen.

Her finner du en oversikt over den reviderte eksamensordningen og krav til digitale verktøy etter eksamenskode i grunnskolen og i videregående opplæring. Den reviderte eksamensordningen gjelder alle eksamenskandidatene, både elever og privatister.

Videregående opplæring (teoretisk matematikk og matematikk programfag). Elever og privatister.

EksamenskodeKrav til digitale verktøy
på datamaskin i del 2
Del 1
Uten hjelpemidler
Del 2
Alle hjelpemidler

MAT1013 Matematikk 1T

 

MAT1017 Matematikk 2T

 

MAT1010 Matematikk 2T-Y

 

 

REA3022 Matematikk R1

 

REA3024 Matematikk R2

 

REA3026 Matematikk S1

 

REA3028 Matematikk S2

 

 

 

 

 

 

 

 

1) CAS*

2) Graftegner

 

 

 

 

 

 

 

 

3 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

2 timer

*CAS: Computer Algebra Systems

For eksamenskoden i grunnskolen og for eksamenskodene i praktisk matematikk i videregående opplæring blir eksamensordningen som i dag. I tillegg innfører vi også her nye minstekrav til digitale verktøy:

 

Grunnskole (10. årstrinn og grunnskoleopplæring for voksne deltakere og privatister)

EksamenskodeKrav til digitale verktøy på datamaskin i del 2Del 1
Uten hjelpemidler
Del 2
-Alle hjelpemidler
MAT0010 Matematikk

1) Regneark
2) Graftegner

2 timer 3 timer

 

Videregående opplæring (praktisk matematikk). Elever og privatister.
EksamenskodeKrav til digitale verktøy på datamaskin i del 2Del 1
Uten hjelpemidler
Del 2
Alle hjelpemidler

MAT1011 Matematikk 1P

 

MAT1015 Matematikk 2P

 

MAT1005 Matematikk 2P-Y

 

 

1) Regneark

2) Graftegner

 

 

2 timer

 

 

3 timer

Minstekrav til digitale verktøy for del 2 av eksamen

For alle eksamenskodene i grunnskolen og i videregående opplæring innføres det nye minstekrav til digitale verktøy på datamaskin. Fra og med eksamen våren 2015 vil tidligere minstekrav (enkel kalkulator og grafisk kalkulator) ikke lenger være gjeldende.

Gjennomføring av del 2 av eksamen

Del 2 av eksamen kan gjennomføres som papirbasert eksamen. Elevene og privatistene må likevel ha datamaskin, påkrevd programvare og utskriftsmuligheter under hele del 2 av eksamen. Papirbasert eksamen krever bruk av digitale verktøy på datamaskin.

Skoler har også anledning til å gjennomføre IKT-basert eksamen.

Om IKT-basert eksamen, tekniske krav og godtatte filformater.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!