Annullering av eksamen

Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å annullere eksamen, og hva som gjelder for privatistene. Fristen for å søke annullering og dispensasjon var 9. juni.

Hva gjelder for privatistene?

Alle privatister som er berørt av innloggingsproblemene 22. mai får dekket ny eksamen gratis til høsten. Dette gjelder også privatistene som gjennomførte andre eksamener uten innloggingsproblemer, men som ble forstyrret grunnet at de satt i samme rom som de med innloggingsproblemer.

En ny eksamen før sommeren lar seg dessverre ikke gjennomføre. Dette fordi en slik ordning kan komme i konflikt med privatisters øvrige eksamener, og i tillegg gjøre at privatister forfordeles overfor andre kandidater som også kan oppleve ulike utfordringer knyttet til eksamen.

Privatister kan søke om annullering, men det er ikke nødvendig. Privatister har muligheten til å velge om de vil ha den nye eksamenskarakteren på vitnemålet, eller ikke.

Søknad om annullering og dispensasjon

Elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene mandag 22. mai har fått mulighet til å annullere eksamen. Skolene skulle søke gruppevis annullering på vegne av elever som ble berørt. Eleven fikk bestemme selv om de ville stå på denne lista. Fristen for å sende inn søknad via fylkeskommunen var 9. juni.

Her kan lese om regelverket om dispensasjon og annullering

Hvem gjelder annulleringen for?

Det var et krav om at eleven og den voksne deltakeren var oppmeldt til eksamen. De må også ha møtt til eksamen før kl. 10 mandag. 

Kravet for annulleringen var at eleven ikke fikk vist sin kompetanse på grunn av: 

  • feil i systemet som førte til sen innlogging
  • for høyt opplevd stress i forbindelse med innloggingen
  • for lite kompensert tid

Annulleringen gjelder ikke elever som hadde en normal eksamensdag.

Hva skal elevene gjøre? 

  • Elever som ville søke om annullering skulle kontakte skolen sin.
  • Når eleven får karakter, kan hen vurdere om karakteren eller dispensasjonsvedtaket skal stå på vitnemålet.

Hvis eleven ikke har søkt om annullering først, kan ikke Udir garantere at søknaden vil bli behandlet før fristen for å sende vitnemål til Samordna opptak.

Skolene skal samle inn navn

Skolene skulle samle inn navn på elever som ønsket å annullere eksamen, og innhente samtykke fra eleven. Gruppesøknaden sendes videre til fylkeskommunen. 

Fylkeskommunene skal sende skjema til Udir innen 9. juni

Vi behandler gruppesøknadene fortløpende og senest innen utgangen av uke 24 (12. - 16. juni). Vi informerer fylkeskommunen om vedtaket, og fylkeskommunen informerer videre til skolene. Skolene skal informere elevene om vedtaket. Fristen for å sende inn skjema for fylkeskommuner var 9. juni.

Hva gjelder for elevene ved private skoler?

Private skoler som er godkjent etter privatskoleloven sender søknader direkte til Udir.