Eksamen, standpunkt og vitnemål våren 2022

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående er avlyst. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener. 

Kandidater som skal gjennomføre eksamen

Eksamen for privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføres. Ny, utsatt og særskilte eksamener og eksamener i enkelte lærefag skal også gjennomføres.

Privatister

Eksamen for påmeldte privatister skal gjennomføres, både i grunnskolen og i videregående opplæring.

Informasjon om privatisteksamen.

Eksamen

Organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen

Krav til eksamen i visse utdanninger

Kandidaten må ta eksamen hvis det er et krav i læreplanen at eksamen avlegges før fag- eller svenneprøve. Det gjelder også for flyteknisk sertifisering. Autorisasjon etter helsepersonelloven vil gis selv om eksamen er avlyst, så lenge det foreligger gyldig vitnemål.

Disse lærefagene skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen på vg3-nivå:

 • Elektriker
 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Heismontør
 • Signalmontør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Dataelektroniker
 • Automatiker
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Børsemaker
 • Maritim elektriker

I visse tilfeller skal kandidater i disse fagene også ha skriftlig eksamen på vg2-nivå. Dette er omtalt i læreplanene.

I tillegg kommer særløpsfagene (1+3) som er beskrevet i gjeldende tilbudsstruktur, som for eksempel byggdrifterfaget. I disse fagene må kandidatene ha eksamen for å få vitnemål. Kandidatene bør gjennomføre de aktuelle eksamenene denne våren, slik at de kommer videre i utdanningsløpet sitt.

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS)

Elever med krav på ny, utsatt eller særskilt eksamen skal få tilbud om dette våren 2022. Dette gjelder alle eksamensformer. Disse elevene tar eksamen samtidig med privatistene våren 2022.

Ny, utsatt og særskilt eksamen

Det er fylkeskommunen som er arrangør, og som kan svare på spørsmål om disse eksamenene.