Heldigital eksamen går som planlagt

Mandag 30. mai har omtrent 12 500 elever og privatister eksamen. Alt går som planlagt, og systemene har fungerer som de skal.

Elever skal få mulighet til annullering

Elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen på mandag, får mulighet til å annullere eksamen.

– Det viktigste for oss har vært å finne den mest rettferdige løsningen for flest mulig elever, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Mange av kandidatene som hadde eksamen på videregående skole på mandag, fikk problemer da de skulle logge inn. Utdanningsdirektoratet har nå besluttet at skolene skal søke gruppevis annullering av eksamen på vegne av elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om de vil stå på denne lista.

– Situasjonen på mandag har rammet elever ulikt. Derfor finnes ingen perfekt løsning som alle vil oppfatte like rettferdig. Men vi mener denne løsningen ivaretar de ulike situasjonene best, samtidig som den kan iverksettes raskt, sier Rosenkvist.

Du kan lese hele pressemeldingen om at elever skal få mulighet til annulering

Innloggingsproblemer 22. mai

– Etter innloggingsproblemer, 22. mai er det spesielt viktig for oss at resten av eksamensgjennomføringen blir god og trygg for elevene og privatistene. Vi har satt inn store ressurser for å levere på dette, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

­Løsningen ved oppståtte problemer, har vært å gi elever ekstra tid til eksamensgjennomføringen. Men vi har også lyttet til kritikken om manglende mulighet til å skrive ut papirversjoner av eksamensoppgaver.

– Et av tiltakene våre foran eksamen i norsk hovedmål og sidemål for 10. trinn, har vært å legge til rette for at skoleeiere kan skrive ut eksamensoppgavene hvis problemer oppstår. Vi vil vurdere om det er behov for liknende tiltak på andre eksamener, sier Rosenkvist.

Redegjørelse: Utfordringer med innlogging under eksamen