Fritak for eksamen i skriftlig sidemål på 10. trinn

Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal ha kun en eksamensdag i norsk hovedmål. Tidligere hadde elevene to eksamensdager. Ordningen trådte i kraft fra og med våren 2022.  

Kandidater som er fritatt for vurdering i sidemål skal kun meldes på i NOR0218. Den gamle fritakskoden NOR1415 skal ikke lenger brukes.

Skolene har fått nye læreplaner som fører til endringer i eksamen.