Regjeringen foreslår å avlyse eksamen for elever våren 2022

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever. Privatisteksamen og eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget skal gjennomføres, slik som i fjor. Fag- og svenneprøver skal også gjennomføres. Beslutningen tas i løpet av kort tid. 

Skoler må likevel melde på elever til våreksamen

  • Uavhengig av om eksamen for elever blir avlyst eller ikke, må alle elever meldes på til skriftlig eksamen i PAS som vanlig innen 1. mars.
  • Hvis eleveksamen blir avlyst, vil alle elevpåmeldinger bli automatisk registrert med status «eksamen avlyst» 2. mars.
  • For de elevene som har rett til å gjennomføre eksamen for å bestå faget, må skolen endre status tilbake fra «eksamen avlyst» til «deltatt» etter 3. mars.

I noen tilfeller kan en avlyst eleveksamen sperre for at eleven kan meldes på som privatist samme dag. I slike tilfeller må eksamenskontoret be skolen fjerne elevpåmeldingen som sperrer

Høring

Forslaget om å avlyse eleveksamen eller ikke, er ute på høring med frist 20. februar. Endelig beslutning blir tatt om kort tid.

Faglige råd fra Udir

Regjeringen har fått faglige råd fra Utdanningsdirektoratet i saken. Vi leverte en utredning 31. januar, der vi vurderte ulike alternativer, men vi landet på å avlyse alle eksamener.

I rapporten la vi særlig lagt vekt på tre hensyn:

  • hensynet til likebehandling av elevene
  • hensynet til en rettferdig sluttvurdering 
  • hensynet til elevenes motivasjon, trivsel og læring

I tillegg vurderte vi hva som er praktisk gjennomførbart.

Pressemelding

Regjeringen sendte ut pressemelding 11. februar om at de foreslår å avlyse eleveksamen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!