Brukerveiledning: Bilder som del av en digital eksamensbesvarelse

Eksamen etter ny læreplan i matemematikk for vg1 skal leveres i et digitalt system. Det er ikke mulig å levere en hel besvarelse på papir, men det er mulig å bruke bilde av utregninger på papir som del av en ellers digital besvarelse.

Eksamen i matematikk etter ny læreplan (LK20) for vg1, skal våren 2021 gjennomføres i et heldigitalt system. Det betyr at du i utgangspunktet skal svare på oppgavene digitalt.

Veiledningen er for eksamen etter LK20 i fagkodene

Matematikk 1P: MAT1019, MAT1111, MAT1113, MAT1115, MAT1117, MAT1123, MAT1125, MAT1127, MAT1129 

Matematikk 1T: MAT1021, MAT1131

Det er mulig å løse alle oppgavene til eksamen digitalt. Dersom det er enkelte utregninger du synes er vanskelig å svare på digitalt, kan du ta bilde av utregningen på papir og legge bildet inn i besvarelsen din. 

På eksamensdagen må du ha med deg en datamaskin, eller et nettbrett med tastatur, som har kamera. Kameraet skal brukes i tilfellet du ønsker å ta bilde av utregninger. Du har selv ansvar for å ha med utstyret du trenger på eksamensdagen.

Les mer om utstyr og de tekniske kravene til eksamen.

Du skal få ekstra tid til å ta bilder til besvarelsen din

Etter at den ordinære eksamenstiden er over skal du få tid til å ta bilde av utregninger på papir og legge dem ved besvarelsen din. Du trenger altså ikke bruke tid under eksamen til å ta bilde av utregninger. Alle utregninger må være gjort i løpet av den ordinære eksamenstiden. Du kan ikke gjøre utregninger eller endre utregninger etter at eksamenstiden er over. 

Veiledning for å ta bilde av utregninger på papir

I eksamenslokalet skal du få innføringsark som du kan bruke dersom du ønsker å vise utregninger på papir.

Skriv utregninger på papir som du ønsker å ta bilde av stort og tydelig, slik at lesbarheten på bildet blir så god som mulig.

Du må notere fagkode og kandidatnummer på hvert innføringsark du bruker. Når eksamen er ferdig skal du leverere ark med utregninger som er med i besvarelsen til administratorene. Administrator skal ta vare på innføringsarkene slik at de er tilgjengelige for sensor dersom det blir nødvendig.

Kladdeark eller ark med utregninger som ikke er med i besvarelsen trenger du ikke levere inn. 

Når den ordinære eksamenstiden er over skal du få tid til å ta bilde av utregninger som du ønsker å ha med i besvarelsen din. Du trenger ikke å bruke tid på å ta bilde av utregninger underveis i eksamenstiden. 

Det er ikke lov å ta bilder med mobil selv om eksamenstiden er over.

Søk frem kamerapplikasjonen på enheten din. På PC heter applikasjonen «Kamera». På Mac heter den «Photo Booth».

Vær oppmerksom på at noen kameraer tar bilder speilvendt. Dersom det er tilfellet må du speilvende bildet etter at du har tatt det, eller endre innstillingene til kameraet. Applikasjonen hvor du får se bilder etter at de er tatt pleier å inneholde funksjoner for å speilvende bilder. Bruk hjelpfeltet dersom du er i tvil og søk etter stikkordet «Speilvende», eller «Flip Horizontal» på engelsk. 

Du trenger ikke bry deg om at du selv blir med på bildet, for eksempel at ansiktet ditt eller hendene dine synes. Du kan fjerne de områdene når du gjør et utsnitt av bildet (se neste steg). 

Pass på at bilder av utregninger er klare nok til at du kan lese hva som står der. I de fleste tilfeller må du bekjære bildet for å øke lesbarheten, og da kan du også fjerne de delene rundt utregningen som ikke trenger å være med. 

Bruk et beskjæringsverktøy og gjør et utsnitt av utregningen som skal være med i besvarelsen.

Du kan også ta en skjermdump (screenshot på engelsk) av det området av bildet som du ønsker å ha med i besvarelsen, i stedet for å bruke et utklippsverkøty. Du kan søke på nettet for å finne ut hvilke hurtigtaster du kan bruke for å ta en skjermdump av et område på skjermen. Det er ulike taster og knapper for PC, Mac og nettbrett. 

Vi anbefaler at du samler utsnitt av bilder i en egen mappe eller et område som det er lett for deg å finne igjen. Vi anbefaler også at du lagerer hvert bilde som skal med i besvarelsen med et filnavn hvor oppgavenummeret er med. På den måten går det raskt å finne igjen utsnittene som skal med i besvarelsen og å plassere dem på rett sted i filen du skal laste opp i systemet. 

Vi anbefaler at du på forhånd er sikker på at kameraet på enheten din har god nok kvalitet til at sensor kan lese det som står på bilder.

På forhånd må du

  • Vite hvilken applikasjon du skal bruke for å ta bilde med dataen eller nettbrettet ditt.
  • Vite hvilket utklippsverktøy du skal bruke for å beskjære bilder, eller hvordan du tar en skjermdump av et område på skjermen din.
  • Vite hvor hvordan du lagrer og finner igjen det beskjærte bildet.
  • Vite hvordan du legger inn et beskjært bilde i besvarelsen din.

Vi anbefaler at du før eksamensdagen trener på å ta bilde av en utregning på papir, beskjære bildet og legge et beskjært bilde inn i et dokument.

Det er ditt ansvar at sensor kan lese det som står på bilder i besvarlesen din. Før du leverer besvarelsen din på eksamensdagen må du sjekke at det er mulig å lese hva som står på bilder du har brukt. 

Eksempel på hvordan bruke bilde som del av en besvarelse

Her er et eksempel på et bilde som er tatt med kameraet på en datamaskin. Kandidaten holder innføringsarket opp foran kameraet. 

Legg merke til at kandidaten har notert fagkode og kandidatnummer på arket. Ikke kast eller ta med deg ark med utregninger du har tatt bilde av når eksamen er over. Administratorene i eksamenslokalet skal ta vare på innføringsark med utregninger som er med i besvarelsen.

På bildet ser du illustert en blå firkant som viser utsnittet kandidaten vil ha med i besvarelsen sin. 

Kandidaten bruker deretter et utklippsverktøy for å beskjære bildet slik at bare utsnittet i den blå firkanten er med. Så lagerer kandidaten utsnittet i en mappe eller i et område som det er lett å finne igjen. lagret utsnittet på enheten sin.

Deretter legger kandidaten utsnittet inn i filen med svar som leveres i eksamensssystemet.

Under ser du et ferdig svar hvor utsnittet av dette bildet er med. Legg merke til at lesbarheten er langt bedre når det er et utsnitt enn et stort bilde. Husk at du selv har ansvar for at sensor kan lese hva som står på utsnitt du tar med i besvarelsen din.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!