Åpent internett til eksamen i noen fag - fra våren 2018

Våren 2018 åpner vi for åpent internett til sentralt gitt skriftlig eksamen i sju fag.

• SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
• SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
• SPR3008 Internasjonal engelsk
• SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
• SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
• SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
• SPR3020 Reiseliv og språk 2

Dette er fag som var med i forsøk med tilgang til internett.

I disse fagene er det sentralt å innhente og drøfte aktuelle temaer, både i opplæringen og til eksamen. For at eksamen skal kunne gjenspeile opplæringen er det derfor naturlig å åpne opp for internett, også på eksamen. I flere av disse fagene skal elevene innhente, vurdere og bruke kilder som en del av kompetansen i faget, og dette inkluderer også kilder fra internett.

Vi vil i etterkant av eksamensperioden våren 2018 vurdere om vi skal åpne for flere fag.

Mer bakgrunnsinformasjon finner du her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-og-vurderinger-av-eksamen-2016/

Evaluering av forsøk med tilgang til internett på eksamen 2014-2015.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!