Tilgang til åpent internett under eksamen i sju fag

Kandidater i videregående skole har tilgang til åpent internett under sentralt gitt skriftlig eksamen i sju fag.

Tilgang til åpent internett under eksamen innebærer at alle kandidater har krav på at internett er åpent og tilgjengelig, på lik linje med andre tillatte hjelpemidler.

Skoleeier er ansvarlig for å sørge for at hver enkelt skole legger til rette for at disse hjelpemidlene er tilgjengelige for alle skoler.

Skoleleder skal sørge for at kandidatene får informasjon om hvilke hjelpemidler de kan bruke på eksamen og om hva som er god hjelpemiddelbruk.

Fag med internett til eksamen

Eksamenskandidater får åpen tilgang til internett i følgende syv studieforberedende programfag, på vg2 og vg3:

LK06

 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

LK20

 • SAM3055 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3029 Engelsk 1
 • SPR3031 Engelsk 2
 • SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3039 Reiseliv og språk 2

I disse fagene er det viktig å innhente og drøfte aktuelle temaer, både i opplæringen og i eksamensbesvarelsen. Å finne kilder, vurdere og bruke disse er en del av den kompetansen kandidaten skal vise i faget. For at eksamen bedre skal gjenspeile opplæringen, får kandidatene åpen tilgang til internett også på eksamen.

Generelt om bruk av hjelpemidler og krav til skolen

Eksamensoppgavene er utformet på en slik måte at det ikke er nødvendig å ha åpen tilgang på internett eller andre hjelpemidler for å kunne besvare oppgavene. Det er kandidatens egen kompetanse i faget som skal prøves på eksamen. Det er opp til den enkelte kandidat hvilke tilgjengelige hjelpemidler hun eller han benytter seg av under eksamen. Skoleeier og skolen skal tilrettelegge for dette.

Kommunikasjon med andre er fortsatt ikke tillatt

Selv om kandidater har åpent tilgang til internett i disse syv fagene, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at hverken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, og at det i språkfag heller ikke er tillatt med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om fusk og plagiat, og konsekvenser av dette.

Bakgrunnsinformasjon

I etterkant av eksamen 2018 evaluerer vi bruk av åpent internett som hjelpemiddel.

Les mer om forsøk med fri tilgang til internett