Administrere eksamen våren 2022

Vårens eksamensperiode er fra onsdag 18. mai til fredag 3. juni. Vi oppdaterer denne nettsiden frem til eksamen starter for dere som er ansvarlig for gjennomføringen. I eksamensperioden må dere følge med på «Viktige meldinger».

Selv om eksamen er avlyst for elever, skal eksamen gjennomføres for privatister og for elever som har behov for eksamen for å få vitnemål. Nye, utsatte og særskilte eksamener og eksamener i enkelte lærefag skal også gjennomføres. 

Privatister som er påmeldt eksamen på 10. trinn skal gjennomføre eksamen som planlagt, på samme måte som andre privatister.

Her oppsummerer vi de viktigste punktene for årets eksamen. Punktene er hentet fra de ulike nettsidene våre for forberedelser og gjennomføring av eksamen:

Følg med på «Viktige meldinger» i eksamensperioden

All viktig informasjon som eksamensansvarlige må kjenne til, som for eksempel feil i oppgaver eller systemfeil, legger vi fortløpende ut på «Viktige meldinger». Sjekk alltid denne siden først. Hvis dere oppdager en feil som ikke ligger på denne nettsiden, ring oss på telefon 23 30 12 00, eller send e-post til post@udir.no. Åpningstid på telefon er fra klokken 08:00 – 15:00.

Har du spørsmål om brukerstøtte for eksamenssystemene, ta kontakt tjenestevei.

Eksamen etter nye læreplaner

Eksamen etter nye læreplaner er heldigital, og det er ikke mulig å levere på papir. Unntak fra dette er matematikk, fremmedspråk uten opplæring og treningslære 1.
Kandidatene har selv ansvar for å ha med datamaskin eller nettbrett med tastatur.

Noen oppgaver i engelsk, musikk, produksjon og tjenester er lytteoppgaver. Kandidatene må derfor ha med seg hodetelefoner.

Informasjon for privatistene om forberedelser og krav til utstyr.

Påloggingsside for kandidater

På eksamensdagen skal alle kandidater logge inn på kandidat.udir.no. Dette gjelder også for privatister som tar eksamen på 10. trinn.

Forberedelsesmateriell

Påmeldte kandidater finner forberedelsesmateriell på kandidat.udir.no/forberedelsesdag kl. 09.00 på forberedelsesdagen.

Skoler, eksamenskontorer og voksenopplæringssentre med påmeldte kandidater til LK06-eksamener får i tillegg trykte versjoner av forberedelsesmateriellet. 

Tilgang til besvarelsen etter eksamen 

Dagen etter eksamen kan alle kandidater se sine egne leverte besvarelser på kandidat.udir.no. Kandidaten må logge inn enten med ID-porten eller med Feide.

Kandidaten kan ikke lenger bestille besvarelser tilsendt på e-post.

Fremmedspråk har kortere eksamensdag

Fremmedspråk etter ny læreplan har kortere eksamensdag. Fremmedspråk etter LK20 har kun 4 timers eksamen, mens fremmedspråk etter LK06 beholder sin varighet på 5 timer. 

Fremmedspråk uten opplæring har kun 4 timers eksamen.

Kravet om en presentasjon under muntlig eksamen er opphevet

Det er ikke lengre et krav til presentasjon ved gjennomføring av muntlig eksamen. Endringer gjelder både for eksamen etter LK06 og LK20.

Les om endringene for muntlig eksamen.  

Til IT-ansvarlige

Tekniske krav til den nye gjennomføringsløsningen for noen fag på vg1

De fleste kandidatene til eksamen våren 2022 skal ta eksamen i den gamle gjennomføringsløsningen (PGS – eksamen). Noen kandidater skal gjennomføre eksamen i nytt eksamens- og prøvesystem. Alle kandidater skal uavhengig av gjennomføringsløsning logge på kandidat.udir.no for å ta eksamen.

Beskrivelse av de tekniske kravene til begge løsninger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!