Administrere eksamen våren 2021

Vårens eksamensperiode er fra tirsdag 18. mai til fredag 4. juni. Vi oppdaterer denne siden frem til eksamen. I eksamensperioden må dere følge med på siden for «Viktige meldinger».

Eksamen for elever er avlyst

Året er preget av pandemi, det påvirker også eksamensgjennomføringen.

Eksamen for elever er avlyst. Noen elever skal fortsatt ta eksamen, se oversikten her. Eksamen for privatister gjennomføres.

Her oppsummerer vi de viktigste punktene for årets eksamen, for dere som er ansvarlig for gjennomføring våren 2021. Punktene er hentet fra de ulike informasjonssidene for forberedelser og gjennomføring av eksamen.

Selv om eksamen er avlyst for elever, skal privatister gjennomføre eksamen. 

Smittevernveileder for privatisteksamen er oppdatert. 

Dokumentasjonskrav ved fravær relatert til covid-19

Ved symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær på eksamen med egenmelding (foreldreerklæring for de under 18 år). Dette gjelder også privatister.

Les mer om endringer i midlertidig forskrift for våren 2021 på regjeringen.no

Følg med på «Viktige meldinger» i eksamensperioden

All viktig informasjon som eksamensansvarlige må kjenne til, som for eksempel feil i oppgaver eller systemfeil, legger vi fortløpende ut på «Viktige meldinger». Sjekk alltid denne siden først. Hvis dere oppdager en feil som ikke ligger på siden for "Viktige meldinger", ring oss på telefon 23 30 12 00, eller send e-post til post@udir.no. Åpningstid på telefon er fra klokken 08:00 – 15:00.

Har du spørsmål om brukerstøtte for eksamenssystemene, ta kontakt tjenestevei.

Eksamen etter nye læreplaner i matematikk og engelsk vg1

Privatister som skal ta eksamen i matematikk og engelsk for vg1 etter læreplanene som ble innført høsten 2020, skal ta eksamen i et nytt digitalt system. Det er ikke mulig å levere eksamensbesvarelser på papir til disse eksamenene. Privatistene må derfor ha med seg datamaskin eller nettbrett med tastatur på eksamensdagen. 

Informasjon for privatistene om forberedelser og krav til utstyr.

Bruk av bilder som del av eksamensbesvarelser i matematikk 

Alle oppgaver til eksamen etter ny læreplan i matematikk for vg1 er laget slik at det er mulig å besvare oppgavene digitalt. Dersom kandidaten synes det er vanskelig eller tidkrevende å besvare en oppgave digitalt, er det mulig å ta bilde av utregninger på papir som del av den ellers digitale besvarelsen. Kandidatene skal få tid etter ordinær eksamenstid til å ta bilde av utregninger og legge dem inn i besvarelsen sin. Kandidaten må bruke sitt eget utstyr for å ta bilder, og det er ikke lov å bruke mobil for å ta bilder. 

Brukerveiledning – bilder som del av en digital eksamensbesvarelse

Vær oppmerksom på at vi ber dere ta vare på eventuelle innføringsark med utregninger som kandidater har tatt bilde av til besvarelsen sin. Kandidatene har selv ansvar for å passe på lesbarheten i bilder, men vi ber dere ta vare på innføringsarkene i tilfellet sensor får bruk for dem. Kandidaten må merke alle innføringsark med kandidatnummer og fagkode. Kandidaten skal ikke kaste eller ta med seg innføringsark med utregninger som er med i besvarelsen når eksamen er over.

Påloggingsside for kandidater

På eksamensdagen skal alle kandidater logge inn på kandidat.udir.no. Denne siden ble innført i høst, men vi minner om den på nytt.

Ny side for forberedelsesmateriell

Kandidater finner forberedelsesmateriell på kandidat.udir.no/forberedelsesdag kl. 09.00 på forberedelsesdagen.

Skoler med påmeldte kandidater til LK06-eksamener får tilsendt trykte versjoner av forberedelsesmateriellet som vanlig.

For engelsk vg1 etter ny læreplan (ENG1007 og ENG1009) trykkes ikke forberedelsesmateriellet.

Tilgang til besvarelsen etter eksamen 

Fra i vår kan alle kandidater se sine leverte besvarelser på kandidat.udir.no. Besvarelsen blir tilgjengelig dagen etter eksamen. Kandidaten må logge inn enten med ID-porten eller med Feide. 

Kandidaten kan ikke lenger bestille besvarelser tilsendt på e-post.

Kravet om en presentasjon under muntlig eksamen er opphevet

Det er ikke lengre et krav til presentasjon ved gjennomføring av muntlig eksamen. Endringer gjelder både for eksamen etter LK06 og LK20.

Les om endringene for muntlig eksamen

Privatister på 10. trinn

Privatister som er påmeldt eksamen på 10. trinn skal gjennomføre eksamen som planlagt, på samme måte som andre privatister. Her finner dere eksamensplanen.

Digital sensorskolering og fellessensur

Lærere som tar på seg sensoroppdrag skal i år gjennomføre både skolering og fellessensur digitalt. Statsforvalter vil som vanlig være oppdragsgiver, og Utdanningsdirektoratet vil ha ansvar for det faglige innholdet i sensorskoleringen. Gjennomføring vil skje i Microsoft Teams.

Til IT-ansvarlige

Tekniske krav til den nye gjennomføringsløsningen for noen fag på vg1

De aller fleste kandidatene til eksamen i vg1 våren 2021 skal ta eksamen i den gamle gjennomføringsløsningen (PGS – eksamen). Noen kandidater skal gjennomføre eksamen i ett nytt eksamens- og prøvesystem. Alle kandidater skal uavhengig av gjennomføringsløsning logge på kandidat.udir.no for å ta eksamen.

Beskrivelse av de tekniske kravene til begge løsninger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!