Høstens eksamensperiode er fra torsdag 10. november til og med fredag 25. november. Vi oppdaterer denne nettsiden frem til eksamen starter for dere som er ansvarlig for gjennomføringen. I eksamensperioden må dere følge med på «Viktige meldinger».

I denne artikkelen oppsummerer vi de viktigste punktene for årets eksamen. Innholdet er hentet fra nettsidene våre for forberedelser og gjennomføring av eksamen:

Testeksamen 4. november

Skoler og eksamenskontorer kan teste utstyr og teknisk oppsett før eksamen starter opp. Påmeldingen er fra nå og frem til testdagen.

Nytt domene må legges til

Vi har lagt til et nytt domene i listen over nødvendige nettressurser til årets eksamener. Det er viktig at dere åpner for dette domenet for gjennomføring av både testeksamen og eksamen. Det nye domenet er auth.eps.udir.no.

Følg med på «Viktige meldinger» i eksamensperioden

All viktig informasjon som eksamensansvarlige må kjenne til, som for eksempel feil i oppgaver eller systemfeil, legger vi fortløpende ut på «Viktige meldinger». Sjekk alltid denne siden først. Hvis dere oppdager en feil som ikke ligger på denne nettsiden, ring oss på telefon 23 30 12 00, eller send e-post til post@udir.no. Åpningstid på telefon er fra klokken 08:00 – 15:45.

Har du spørsmål om brukerstøtte for eksamenssystemene, ta kontakt tjenestevei.

Innloggingsside for kandidater på eksamensdagen

Adressen kandidater skal bruke når de logger seg inn på eksamensdagen er https://kandidat.udir.no/

Heldigital eksamen (LK20)

I høst er en del eksamener heldigitale for fjerde gang. Oppgavesettene trykkes ikke, og kandidatene kan ikke levere papirbesvarelser. På eksamensdagen må kandidaten ha med seg datamaskin (eller nettbrett med tastatur) og lader. I enkelte fag er det spesielle krav til utstyr.

Todelt eksamen i matematikk (LK20)

Høstens oppgavesett i matematikk skal trykkes og blir distribuert på papir. Del 1 skal besvares uten hjelpemidler. Del 2 skal gjennomføres med hjelpemidler. Besvarelsen (både del 1 og del 2) skal leveres i det gamle gjennomføringssystemet PGSA.

Les mer om todelt eksamen i matematikk.

Oppdatert informasjon om teknisk gjennomføring

Vi har oppdatert informasjon om teknisk gjennomføring. Her kan du lese om krav til utstyr på eksamen og informasjon til IT-ansvarlige.

Praktisk informasjon til eksamensvakter

Det er viktig at eksamensvaktene får tilgang på god informasjon i forkant av eksamensgjennomføringen, slik at kandidatene får lik behandling uavhengig av hvor eksamen gjennomføres. Informasjonsmateriellet vi har utviklet bør videreformidles til eksamensvakter av skoleadministrator eller den som er ansvarlig for den tekniske gjennomføringen av eksamen. Dere bestemmer selv hva som distribueres videre til eksamensvaktene, men vi oppfordrer dere til å dele materiellet. Materiellet er tilgjengelig her.

Informasjon til kandidater før eksamen

Vi har utarbeidet en velkomstmelding til alle som skal gjennomføre skriftlig eksamen i høst. Denne kan skrives ut og legges på pulten til kandidaten på eksamensdagen. Velkomstmeldingen ligger tilgjengelig her.

Brukerstøtte ved tekniske problemer

Skjema for bruk ved tekniske problemer under gjennomføring av eksamen ligger tilgjengelig her. (Dette tilsvarer skjemaet under «Hastesaker under eksamensgjennomføring» i Utdanningsdirektoratet sin servicedesk).