Administrere eksamen for privatister våren 2020

Vi oppdaterer denne artikkelen frem til eksamen. Vårens eksamensperiode er 19. mai - 4. juni. Etter at eksamen har startet, må dere følge med på siden "Viktige meldinger".

Til dere som er ansvarlig for gjennomføring av eksamen for privatister

Alt om eksamen

Her finner du all informasjon om organisering, gjennomføring og oppfølging av eksamen.  Under har vi kun tatt med noen punkter.

Her finner du smittevernveileder for gjennomføring av privatisteksamen.

Følg med på «Viktige meldinger» i eksamensperioden!

All viktig informasjon som eksamensansvarlige må kjenne til, som for eksempel feil i oppgaver eller systemfeil, legger vi fortløpende ut på "Viktige meldinger". Sjekk alltid denne siden først. Hvis dere oppdager en feil som ikke ligger på siden for "Viktige meldinger", ring oss på telefon 23 30 12 00, eller send e-post til post@udir.no. Åpningstid på telefon er fra klokken 08:00 – 15:00.

Har du spørsmål om brukerstøtte for eksamenssystemene, ta kontakt tjenestevei. 

Avlyste eksamenspåmeldinger i PAS

Skolene skal ikke slette eksamenspåmeldinger i PAS for elever som har fått avlyst eksamen. Vi har opprettet en ny fraværsstatus i PAS: «Eksamen avlyst». Alle elevpåmeldinger i landet fikk denne fraværsstatusen 24. april. 

  • Hvis en privatist var feilregistrert som elev og har fått status «eksamen avlyst», må skoleadministrator endre privatistens status tilbake til «deltatt» i «kandidatstatus og karakter», og endre fra elev til privatist i «påmeldingsoversikt».
  • Hvis en elev var feilregistrert som privatist, må skoleadministrator selv endre privatistens status til «eksamen avlyst» i «kandidatstatus og karakter», og endre fra privatist til elev i «påmeldingsoversikt».

De eneste påmeldingene som skal ha status «eksamen avlyst», er de som er avlyst på grunn av koronaviruset.

Privatister som har meldt seg av eksamen skal ikke ha status «eksamen avlyst». Dere kan slette disse fra PAS på vanlig måte, og dette kan dere gjøre nå. 

Vi ber alle skoler undersøke at kandidatene deres er riktig registrert så snart som mulig.

To eksamensoppgaver er kun digitale

Disse to eksamensoppgavene blir ikke trykket eller distribuert på papir:

  • SAM 3038 Psykologi 2
  • SAM 3009 Medie- og informasjonskunnskap 2

Det er ikke meningen at skolen skal skrive ut oppgavene, men at elevene/kandidatene skal hente oppgavene i PGS – eksamen. Hensikten er å innhente erfaringer og kartlegge utfordringer ved gjennomføring av eksamen uten papiroppgaver.

Merk at forberedelsesmateriell og vedlegg fremdeles blir sendt ut på papir.

Nettbaserte hjelpemidler

Eksamener kan deles inn i tre kategorier:
- Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett under del 2
- Eksamen med begrenset tilgang til internett
- Eksamen med fri tilgang til internett

Les mer om hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen.

Å skanne eksamensbesvarelser

Vi anbefaler at dere skanner papirbaserte besvarelser og leverer disse i PGS-eksamen. Digital levering gir bedre sikkerhet, og sensorene får raskere tilgang til besvarelsene.
Her finner du eksempel på innføringsark i A4-format som det er enkelt å benytte i arkmateren på skanneren. Dersom det likevel ikke lar seg gjøre å skanne oppgaven, må skolen sende eksamensbesvarelsene med ekspress over natten eller som dør-til-dør-pakke, som er framme dagen etter at eksamen er gjennomført.

Tilrettelagte oppgaver for blinde og sterkt svaksynte

Eksamensoppgaver i punktskrift på leselist og elektronisk versjon for sterkt svaksynte laster du ned fra PAS – eksamen. Vi sender ut eksamensoppgavene i punktskrift på papir til dere som har bestilt.

Privatisteksamener for voksne som tar grunnskolen

Alle privatisteksamener for voksne som skal ta både skriftlig og muntlig grunnskoleeksamen skal gjennomføres som planlagt. Her finner dere eksamensplanen på udir.no med datoer for gjennomføring:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoer-grunnskolen

Frist for innsending av klage på karakter

Her finner du frister for videregående.

Her finner du frister for grunnskolen voksne privatister.

Til IKT-ansvarlig

IP-adresser og tekniske krav

Vi oppfordrer IT-ansvarlige til å sjekke IP-adresser og tekniske krav tett opptil eksamenen starter. Her finner du IP-adresser og tekniske krav skolen trenger for å gjennomføre eksamen.

Lykke til med gjennomføringen av eksamen!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!