Norsk som andrespråk: NOR1045/NOR1049 - overgangsordning

Elever og privatister med kort botid i Norge som får tilpasset opplæring etter den ordinære norskplanen, kan ta denne eksamenen også våren 2017.

Skriftlig eksamen

Overgangsordningen gjelder for elever/privatister som skal opp til sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, påbygging til generell studiekompetanse (NOR1049), og påbygging til generell studiekompetanse (NOR1049), og lokalt gitt skriftlig eksamen på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (NOR1045).

Overgangsordningen er en dispensasjonsordning som er knyttet til den ordinære læreplanen i norsk. Elevene skal ha standpunktkarakter og eventuell muntlig eksamen basert på den ordinære læreplanen, men kan ta en tilpasset skriftlig eksamen. Du finner mer informasjon om sentralt gitt eksamen på Vg3-nivå i eksamensveiledningen for fagkode NOR1049 (Norsk som andrespråk for språklige minoriteter).

Eksamensveiledninger, sensorveiledninger og tidligere gitte eksamensoppgaver

Kort botid

Kort botid i Norge er å forstå som inntil 6 års botid når eksamen avlegges.

Unntatt fra kravet om kort botid er elever som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12. De har rett til å avlegge skriftlig eksamen etter overgangsordningen uansett botidens lengde.

Skolen har plikt til å informere om muligheten for å velge overgangsordningen til eksamen og om muligheten for unntak fra bestemmelsen om kort botid.

Privatister og voksne med kort botid

Privatister må legge fram dokumentasjon på botid i Norge for å kunne gå opp til eksamen etter overgangsordningen. Privatister skal ha muntlig eksamen etter den ordinære læreplanen i norsk. Privatister kan ikke søke unntak fra regelen om 6 års botid.

Elever/privatister med kort botid (under 6 år) kan selv avgjøre hvilken eksamen de vil meldes opp til, enten eksamen etter overgangsordningen eller ordinær eksamen i norsk hovedmål.

Voksne med botid utover seks år med enkeltvedtak etter opplæringsloven § 4A-3 som også inneholder  særskilt språkopplæring, skal behandles på samme måte som elever med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og dermed omfattes av overgangsordningen.

Føring av vitnemål og kompetansebevis

I retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet finner du regler for føring av eksamen. I retningslinjene framgår også hvilke fagkoder som skal benyttes.

Se også informasjon om læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!