Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Fag- og timefordeling yrkesfaglige utdanningsprogram - Medialinjen

Fag- og timefordelingen er bindende for de ulike årstrinn slik den fremgår av tabellen.

Fag- og timefordeling medialinjen
FagVg1 + Vg2Vg3 Samlet
Fellesfag      
Norsk  112  280  392
Historie    140  140
Samfunnslære  84    84
Matematikk  84  140  224
Naturfag  56  112  168
Engelsk  140    140
Kroppsøving  112  56  168
Sum fellesfag 588  728  1 316
Felles programfag      
Mediekommunikasjon  318    318
Mediedesign  318    318
Medieproduksjon  318    318
Medier og kommunikasjon 1   140  140
Sum felles programfag 954  140  1 094
Valgfrie programfag, for eksempel      
Prosjekt til fordypning 420   420
Medier og kommunikasjon 2   1401 1401
Praktisk-kunstneriske fag I    280 280
Religion     56   56 
Minimum valgfrie programfag  420   112   532 
Sum   1 962   980   2 942 

1 Medier og kommunikasjon 2 er 280 timer, men kommer istedenfor Medier og kommunikasjon 1. Det økte timetallet blir 140 timer.

Fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram

Ordinære fellesfag (treårig løp)

Det er 8 ordinære fellesfag for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Matematikk finnes i forskjellige varianter. Norsk har tre koder og tre karakterer. Fagene er:

Ordinære fellesfag
Fag på vitnemålTimetall vitnemålFagkoder Vurdering
Norsk bokmål 392  NORRS07  Karakter
Norsk sidemål   NORRS08  Karakter
Norsk muntlig   NORRS09  Karakter
Historie  140 HISRS01  Karakter
Samfunnslære  84  SAFRS01  Karakter
Religion  56  RELRS01  Karakter
Matematikk P 224  MATRS01  Karakter
Matematikk T 224  MATRS02  Karakter
Naturfag  168  NATRS01  Karakter
Engelsk  140  ENGRS01  Karakter
Kroppsøving  168  KRORS01  Karakter

 

Fellesfag etter toårig løp

Det er 4 fellesfag som er egne for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i det toårige løpet. Matematikk finnes i forskjellige varianter. Fagene er:

Fellesfag etter toårig løp
Fag på vitnemålTimetall på kompetansebevis eller vitnemålFagkoderVurdering
Norsk bokmål  112   NORRS16   Karakter
Matematikk P  84   MATRS04   Karakter
Matematikk T  84   MATRS05  Karakter
Naturfag  56   NATRS03   Karakter
Kroppsøving   112   KRORS02   Karakter


Programfag

Programfag
Fag på vitnemålTimetall på kompetansebevis eller vitnemålFagkoder Vurdering
Mediekommunikasjon   312   MEDRS01   Karakter
Mediedesign   318   MEDRS02   Karakter
Medieproduksjon   318   MEDRS03   Karakter
Medier og kommunikasjon  280   MEDRS05   Karakter
Praktisk-kunstneriske fag I  280   PRKRS01   Karakter
Prosjekt til fordypning  xxx   PFORS[XX]  Karakter

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!