Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Programområder i yrkesfaglige utdanningsprogram

Her ser du programområder for løp som leder fram til yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. For hvert programområde vises kode for de ulike programområdene ved skolene, fullt navn/kortform på utdanningsprogrammet på bokmål og årstrinnet programområdet tilhører. Kortform av navnet (maksimum 30 tegn) er det som skal stå på vitnemålene. Skolene har fleksibilitet i forhold til å fordele årstimene mellom Vg1 og Vg2. Derfor er det bare angitt sum årstimer som kreves for disse to årene. For Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er det angitt årstimetall for årstrinnet.

 
KodeTittel Kortform ÅrstrinnSum årstimer
MKMED1RS-- Medier og kommunikasjon, 1. år Medier og kommunikasjon Vg1  Over to år: 1 963
MKMED2RS-- Medier og kommunikasjon, 2. år Medier og kommunikasjon Vg2  Over to år: 1 963
MKMED3RS-- Påbygging til generell studiekompetanse for medier og kommunikasjon Studiekomp. medier og kom.sj. Vg3 981

Fullstendig fag- og timefordeling framgår av vedlegg 1

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!