Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Overgang til Kunnskapsløftets fag- og timefordeling

Dersom en elev søker om inntak til videregående skole som følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) etter gjennomført Vg1 eller Vg2 ved en steinerskole, må skolen som mottar eleven vurdere om eleven har tilsvarende eller likeverdig omfang i fagene.

For fag som er avsluttet, vil listen over fag i Kunnskapsløftet som kan ersatte fag fra steinerskolene gi veiledning om hvilke fag fra steinerskolene som kan brukes som utgangspunkt for å vurdere tilsvarende kompetanse.

For fag som ikke er avsluttet, må dere vurdere omfanget, og elevens mulighet til å nå kompetansemålene før faget skal avsluttes. Fag som ikke er avsluttet med standpunktkarakter ved steinerskolene skal normalt ikke godkjennes som fullført i ordinære skole.

Elevene må ved inntak få beskjed om hvilke fag de eventuelt må ta utenom som følge av forskjellene i fag- og timefordeling mellom steinerskolene og Kunnskapsløftets fag- og timefordeling. Skolene kan ikke benytte ordningen for føring og godkjenning av fag som gjelder for elever som tar opplæring i utlandet når de skal vurdere og godkjenne opplæring fra steinerskolene.

Ikke fagkoder fra steinerskolene på et vitnemål i Kunnskapsløftet

Det kan ikke stå fagkoder fra steinerskolene på et ordinært vitnemål i Kunnskapsløftet. Når et fag tatt ved en steinerskole er vurdert likeverdig med fag i LK06, skal dere føre faget med ordinær fagkode i Kunnskapsløftet og med fagmerknad FAM48: "Fag RS <fagkode>". Som fagkode oppgir dere da den ordinære RS-fagkoden fra steinerskolene. Når et fag tatt ved en steinerskole vurderes som likeverdig med flere fag i LK06 føres fagene med ordinære fagkoder i Kunnskapsløftet. På ett av fagene i Kunnskapsløftet (faget på høyeste nivå) fører dere karakteren for faget i steinerskolen og FAM48: "Fag RS <fagkode>". For de øvrige fagene i Kunnskapsløftet fører dere "Fritatt" i rubrikken for standpunktkarakter og FAM48: "Fag RS <fagkode>".

Enkelte fag skal føres som uspesifiserte programfag. Dette gjelder fag som ikke kan vurderes som likeverdige med fag i LK06, eksempelvis praktisk-kunstneriske fag. Dere fører da faget som et uspesifisert programfag med godkjente koder i Kunnskapsløftet fastsatt av Utdanningsdirektoratet (UPF9xxx). Dere fører karakter fra steinerskolene og FAM48 "Fag RS <fagkode>".

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!