Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Erstatning av fag/privatisteksamen

Det er ikke privatistordning for fagene ved steinerskolene. Dette innebærer at en elev som ikke består et av fagene i en steinerskole, eller ønsker å forbedre et fag, må erstatte dette med fag fra Kunnskapsløftet. Elever kan også ta tilleggsfag fra Kunnskapsløftet og få disse ført på vitnemålet. Dere benytter programområdekodene for steinerskolene så lenge det finnes RS-fagkoder på vitnemålet eller kompetansebeviset. Ved erstatning av fag ved privatisteksamen, se listen over fag fra Kunnakspsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene. 

Det kan stå fagkoder fra Kunnskapsløftet på et vitnemål fra steinerskolene. Da er det ikke nødvendig med noen fagmerknad. Det betyr at en ordinær fagkode fra Kunnskapsløftet ikke skal konverteres til en RS-kode når faget er avsluttet ved en skole som følger Kunnskapsløftet. Fag som ikke er avsluttet ved en skole som følger LK06 når eleven går over til en steinerskole må avsluttes på steinerskolen og føres med RS-kode og karakter fra steinerskolen. Fag- og timefordeling for steinerskolene må være oppfylt, når en elev skal få vitnemål fra en steinerskole.

Det framgår av listen over fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene at eleven i flere tilfeller må ta flere ordinære fag i Kunnskapsløftet for å erstatte ett fag fra steinerskolene.

Det er ikke mulig å ta fellesfag i Kunnskapsløftet og få disse ført i tillegg til fellesfagene fra steinerskolene (bare til erstatning for fellesfag i henhold til denne listen). Ordinære programfag i Kunnskapsløftet fra studieforberedende utdanningsprogram kan bli påført dokumentasjonen i tillegg til eksisterende fag. Dette gjelder ikke dersom personen har et programfag fra Kunnskapsløftet som iht. tabellen er spesifisert tilsvarende helt eller delvis et fag personen har fra en steinerskole.

På eventuell ny dokumentasjon grupperes fagene i henhold til den kategorien hver enkelt fagkode har i Kunnskapsløftet (fellesfag eller programfag).

Som det framgår av listen over fag, vil totalt omfang i noen tilfeller bli redusert når man erstatter fag fra steinerskolene med ordinære fag i Kunnskapsløftet, og i noen tilfeller vil totalt omfang øke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!