Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

3. Reform 94

3.1 Grunnkurs i Reform 94 som grunnlag for inntak til Vg2 yrkesfaglige programområder i Kunnskapsløftet

Tabell 6 
Reform 94Kunnskapsløftet

Grunnkurs

Videregående trinn 2
Bygg- og anleggsteknikk

B001 Byggfag BABYG2 Byggteknikk
B001 Byggfag BAANL2 Anleggsteknikk
L001 Tekniske byggfag BAKEM2 Klima-, energi- og miljøteknikk
M001 Trearbeidsfag BATRT2 Treteknikk
L001 Tekniske byggfag BAOFT2 Overflateteknikk
L001 Tekniske byggfag BAFEI2 Feierfaget
L001 Tekniske byggfag BAGLA2 Glassfaget
L001 Tekniske byggfag BAISO2 Isolatørfaget
B001 Byggfag BASTE2 Steinfaget
   

Design og håndverk

D001 Formgivingsfag DHDTE2 Design og tekstil
M001 Trearbeidsfag DHDTR2 Design og trearbeid
J001
D001
Mekaniske fag
Formgivingsfag
DHSME2 Smed
M001 Trearbeidsfag DHBBF2 Båtbygger
J001
D001
Mekaniske fag
Formgivingsfag
DHBMF2 Børsemaker
D001 Formgivingsfag DHDGH2 Design og gullsmedhåndverk
M001 Trearbeidsfag DHPST2 Pianostemming og pianoteknikk
D001 Formgivingsfag DHBLD2 Blomsterdekoratør
D001 Formgivingsfag DHIUD2 Interiør og utstillingsdesign
D001 Formgivingsfag DHFRI2 Frisør
D001 Formgivingsfag DHAKT2 Aktivitør
J001 Mekaniske fag DHUIM2 Ur- og instrumentmaker
L001 Tekniske byggfag DHBLY2 Blyglasshåndverkerfaget
D001 Formgivingsfag DHFGY2 Forgyllerfaget
B001 Byggfag DHGIP2 Gipsmakerfaget
J001 Mekaniske fag DHGTL2 Gjørtlerfaget
D001 Formgivingsfag DHGLH2 Glasshåndverkerfaget
D001 Formgivingsfag DHHBB2 Håndbokbinderfaget
D001 Formgivingsfag DHKER2 Keramikerfaget
M001 Trearbeidsfag DHKUR2 Kurvmakerfaget
D001 Formgivingsfag DHMPM2 Maskør- og parykkmakerfaget
D001 Formgivingsfag DHSEI2 Seilmakerfaget
D001 Formgivingsfag DHTKS2 Taksidermistfaget
   

Elektrofag

C001
J001
Elektrofag
Mekaniske fag
ELAUT2 Automatisering
C001 Elektrofag ELELE2 Elenergi
C001 Elektrofag ELDEL2 Data og elektronisk
C001 Elektrofag ELFLY2 Flyfag
J001 Mekaniske fag ELKVT2 Kulde- og varmepumpeteknikk
   

Helse- og sosialfag

F001 Helse- og sosialfag HSAMB2 Ambulansefaget
F001 Helse- og sosialfag HSBUA2 Barne- og ungdomsarbeider
F001
J001
Helse- og sosialfag
Mekaniske fag
HSFOT2 Fotterapi og ortopedteknikk
F001 Helse- og sosialfag HSHEA2 Helsearbeiderfaget
F001 Helse- og sosialfag HSHES2 Helseservicefaget
F001 Helse- og sosialfag HSHUD2 Hudpleie
   

Medier og kommunikasjon

P001 Medier og kommunikasjon MKMED2 Medier og kommunikasjon
   

Naturbruk

K001 Naturbruk NAFFA2 Fiske og fangst
K001 Naturbruk NAAKV2 Akvakultur
K001 Naturbruk NALGA2 Landbruk og gartnernæring
K001 Naturbruk NAHHO2 Heste- og hovslagerfaget
K001 Naturbruk NASRB2 Skogbruk
K001 Naturbruk NAAID2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
   

Restaurant- og matfag

E001 Hotell- og næringsmiddelfag RMKOS2 Kokk- og servitørfag
E001 Hotell- og næringsmiddelfag RMMFG2 Matfag
   

Salg og service

Q001 Salg og service SSSSS2 Salg, service og sikkerhet
C001
Q001
J001
Elektrofag
Salg og service
Mekaniske fag
SSTRL2 Transport og logistikk
Q001 Salg og service SSRLV2 Reiseliv
  Alle grunnkurs SSISF2 IKT-servicefag
   

Teknikk og industriell produksjon

H001 Kjemi- og prosessfag TPLAB2 Laboratorieteknikk
H001 Kjemi- og prosessfag TPKJP2 Kjemiprosessfag
C001
J001
Elektrofag
Mekaniske fag
TPMAR2 Maritime fag
J001 Mekaniske fag TPKJT2 Kjøretøy
J001 Mekaniske fag TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri
J001 Mekaniske fag TPAMK2 Arbeidsmaskiner
J001 Mekaniske fag TPIMS2 Industriell møbelproduksjon
J001 Mekaniske fag TPBRT2 Brønnteknikk
D001
J001
Formgivingsfag
Mekaniske fag
TPIND2 Industritekstil og design
J001 Mekaniske fag TPPIN2 Produksjons- og industriteknikk
H001
J001
Kjemi- og prosessfag
Mekaniske fag
TPGRV2 Garverifaget
J001 Mekaniske fag TPGJE2 Gjenvinningsfaget
J001 Mekaniske fag TPISK2 Industriell skotøyproduksjon
J001 Mekaniske fag TPLSF2 Låsesmedfaget
J001 Mekaniske fag TPPLF2 Plastfaget
H001 Kjemi- og prosessfag TPTRH2 Tekstilrenholderfaget

3.2 VKI i Reform 94 som grunnlag for å fullføre fag- og yrkesopplæring i Kunnskapsløftet

Fylkeskommunen har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av tidligere fullført og bestått opplæring på VKI-nivå i Reform 94, for de som skal fullføre opplæringen i Vg3 i skole eller bedrift i Kunnskapsløftet.

3.3 Vurdering av kompetanse for de som ikke har fullført og bestått grunnkur VKI eller VKII i yrkesfaglige studieretninger i Reform 94

Fylkeskommunen har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av delvis gjennomført opplæring i Reform 94, som grunnlag for å fullføre opplæringen etter Kunnskapsløftet i henhold til gjeldende regelverk.

Bestemmelser om føring av dokumentasjon for fag som erstatter hverandre fra Reform 94 og Kunnskapsløftet, er gitt i brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler om føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring av 20.11.2007 og senere oppdateringer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!