Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

1. Fellesfag

1.1 Fellesfag i Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram

Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg2 i Kunnskapsløftet:

Tabell 1

Reform 94Kunnskapsløftet
5 uketimer norsk 112 årstimer norsk
4 uketimer  C-språk 2 112 årstimer  fremmedspråk nivå I
4 uketimer  B–språk 2 112 årstimer  fremmedspråk nivå II
3 uketimer  eldre historie  56 årstimer  historie
2 uketimer  kroppsøving 56 årstimer  kroppsøving

1.2 Fellesfag i Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg2 i Kunnskapsløftet:

Tabell 2

Reform 94Kunnskapsløftet
2 uketimer norsk 56 årstimer  norsk
2 uketimer engelsk  56 årstimer  engelsk
2 uketimer  samfunnslære 84 årstimer  samfunnsfag
2 uketimer  kroppsøving 56 årstimer  kroppsøving

1.3 Fellesfag i Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram

Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg3 i Kunnskapsløftet:

Tabell 3 

Reform 94Kunnskapsløftet
3 uketimer  religion og etikk  84 årstimer  religion og etikk
5 uketimer norsk 168 årstimer norsk
4 uketimer nyere historie 113 årstimer historie
4 uketimer  C-språk 3 140 årstimer fremmedspråk nivå I+II
2 uketimer kroppsøving  56 årstimer  kroppsøving

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!