Omvalg i videregående opplæring

Hvis du har rett til videregående opplæring for ungdom, har du rett til omvalg etter søknad. Det vil si at du har rett til inntil to år ekstra videregående opplæring. Du kan kun ta omvalg en gang

Retten til omvalg følger av opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd.

Hva er omvalg?

Omvalg betyr at du bytter utdanningsprogram, eller at du bytter programområde innenfor samme utdanningsprogram. Det er ikke omvalg hvis du tar samme Vg1, Vg2 eller Vg3 en gang til.

Hva er formålet med omvalg?

Hvis du har valgt feil skal du ha mulighet til å ombestemme deg. Muligheten for å ta omvalg skal også gjøre det lettere å ta utradisjonelle valg.

Kan du velge å være elev i et fag på nytt?

Vanligvis kan du ikke være elev på nytt i et fag som du allerede har bestått og fått en sluttvurdering i. Sluttvurderingen skal da følge deg helt frem til kompetansebevis/vitnemål. Hvis du vil ta faget på nytt må du gjøre det som privatist.

Her er det et unntak for omvalg. Hvis du har fått innvilget søknad om omvalg kan du velge mellom å ta et eller flere fellesfag på nytt som elev, eller å søke om godkjenning av faget etter forskrift til opplæringsloven § 1-16. Dette følger av forskriften § 3-14. Hvis du velger å ta faget på nytt som elev, skal du følge ordinær opplæring i faget. Derfor er det viktig at du bestemmer deg før skoleåret begynner om du vil ta faget på nytt. Du kan bare ta fellesfag på nytt som elev, ikke programfag.

Når kan du få godkjent et fag?

Et fag du tidligere har tatt kan godkjennes hvis det er det samme, likeverdig med eller mer omfattende enn faget på det nye utdanningsprogrammet eller programområdet. Dette følger av forskriften § 1-16.

Har du fått godkjent faget skal du ikke delta i opplæringen. De fleste fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram vil ikke kunne godkjennes som likeverdig fag på studieforberedende utdanningsprogram.

Hvilken karakter skal føres på vitnemålet?

Tar du faget på nytt er det den siste karakteren som skal føres på vitnemålet, hvis den er 2 eller bedre. Den tidligere karakteren faller da bort.

Hvis du ikke består (får karakteren 1 eller IV), beholder du den første karakteren.

Hva med fag der det ikke gis standpunktkarakter?

Unntaket for omvalg i forskriften § 3-14 gjelder for sluttvurderinger, ikke for halvårsvurderinger.

Unntaket for omvalg i forskriften § 3-14 gjelder for sluttvurderinger, ikke for halvårsvurderinger. Det betyr ikke at du må ta faget på nytt selv om det ikke er satt standpunktkarakter. Noen fag er gjennomgående, for eksempel kroppsøving. Dersom du ikke vil ta kroppsøving på nytt på vg1, fortsetter du bare opplæringen på vg2.

Blir du heltidselev eller deltidselev?

Hvis du har fått innvilget omvalg skal du som hovedregel tas inn som fulltidselev. Det følger av forskriften § 6-5. Etter inntaket kan du søke om omgjøring fra fulltidselev til deltidselev. Dette kan være aktuelt for elever som har fått godkjent ett eller flere fag.

Kan du angre?

Hvis du har valgt å ta et fag på nytt, men ombestemmer deg, må du gjøre det tidlig i opplæringsåret for å ikke bruke opp retten til opplæring det året. Denne fristen varierer noe mellom fylkeskommunene, men vanligvis er den 1. november.

Hvis du ombestemmer deg før denne fristen vil den tidligere karakteren i faget bli stående.