Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2022

Spørsmål fra Vigo

(Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2021 (sist endret 09.04.2021) og Svar på spørsmål fra Vigo)

1.10 Ansvar for utstedelse av vitnemål og kompetansebevis

  1. Nytt vitnemål skal skrives ut av den skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet.
  2. For en privatist som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut nye vitnemål for privatisten.

Spørsmål: Hva med elever som kun har fått kompetansebevis tidligere og tar fag som privatist som gir dem rett på vitnemål. Hver en ansvarlig her for å utstede VM?

Svar:

Vi mener at svaret følger av forskriften § 3-39 andre ledd. For privatister som ikke tidligere har oppfylt kravene til vitnemål, er det fylkeskommunen som sist ga privatisten videregående opplæring som førte fram til en standpunktkarakter, som skal skrive ut vitnemål.

Et eksempel på det er en person som fullfører vg2 som elev, men som ikke starter på vg3. På et senere tidspunkt bestemmer personen seg for å ta vg3 som privatist.

Fylkeskommunen kan delegere denne oppgaven til skolen.

2.1 Blankett og skrifttype 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!