Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

Spørsmål fra Vigo

Basert på "Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2022" (sist endret 18.02.2021)

Generelle endringer i føringsskrivet:  

    • Endringer som følge av fagfornyelsen vil bli oppdatert. 
    • Det har vært en revisjon av forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 (individuell vurdering for voksne) som ble fastsatt 01.08.2020. Som en følge av det har alle bestemmelsene fått nye nummereringer. Vi kommer derfor til å gå gjennom hele skrivet og endre i henhold til ny nummerering.

Kapittel 1 Oppsett av vitnemål og vedlegg 

Kommentar: I karakterrubrikkene fører dere karakterene både med tall og bokstaver. I tillegg til eksamenskarakter fører dere eksamensform «S» (skriftlig) eller «M» (muntlig). Her bør MP legges inn, ny eksamensform for grunnskolen.

Svar: Det skal vi gjøre.

Kapittel 4 Føring av standpunkt- og eksamenskarakter mv. 

Kommentar: For fag som har eksamen, skal eksamensformen føres på vitnemålet. Dere kan føre følgende eksamensformer:

  • S (når eksamen var skriftlig)
  • M (når eksamen var muntlig)

Her bør MP inn, eksempelvis NAT0021 Naturfag.

Svar: Det skal vi legge inn.

Kommentar: Hvordan skal MAT0016 (matematikk muntlig-praktisk) som kun er et eksamensfag føres på vitnemål?

Svar: Faget føres med to fagkoder - en med timetall og standpunkt og en med eksamenskarakteren.

Kapittel 5 Føring av fravær 

Kommentar: Ønskelig at det nevnes eller henvises til regler/midlertidige forskrifter for fravær (covid 19).

Svar: Nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Her må dere følge med på Udir.no under «Informasjon om korona».

Kapittel 6 Elever med fritak

Kommentar temaet: Elever som er fritatt fra opplæringsplikt
Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: "Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM03 «Jf. vedlegg». Vedlegget er da vedtaket om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål."

Fått innspill fra kunder som reagerer på at Føringsskrivet (som omhandler føring av Kompetansebevis og Vitnemål) skal angi hvordan en fører underveisvurdering i norsk-kodene på 8. og 9. trinn i norsk med vedlegg.
Vedlegget (informasjonen) skal ikke videre til andre systemer i grunnskolen

Underveisvurdering leveres ofte digitalt, og vedlegg på en underveisvurdering i norsk 8. og 9. trinn er lite hensiktsmessig. Kan en formidle om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål i en egen FAM-kode?

Svar: En underveisvurdering i faget norsk skriftlig er bare en vurdering for hovedmål, fordi eleven har fritak i sidemål. Grunnen til at dere skal bruke FAM03 er for å synliggjøre at det er fattet et vedtak om fritak, det kan f. eks være aktuelt ved skolebytte på ungdomsskolen.

Når eleven er på 10. trinn, og det skal utstedes vitnemål «bytter» dere fra FAM03 til FAM02 eller FAM01.

Vi har bestemt oss for å lage to nye FAMer, en for fritak fra vurdering med karakter og en for fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Det betyr at det ikke er behov for noe vedlegg. De nye FAMene er publisert i føringsskrivet for 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!