Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2021

Spørsmål fra leverandørene av de skoleadministrative systemene

Basert på "Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2020" (sist endret 12.12.2019)

Generelle endringer i føringsskrivet:  

  • Endringer som følge av fagfornyelsen vil bli oppdatert. 
  • Det har vært en revisjon av forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 (individuell vurdering for voksne) som ble fastsatt 01.08.2020. Som en følge av det har alle bestemmelsene fått nye nummereringer. Vi kommer derfor til å gå gjennom hele skrivet og endre i henhold til ny nummerering.

Punkt 4: Nærmere om valgfag

Fra Visma

Spørsmål: 

"Flere valgfag får nye navn/fagkoder/læreplaner fra skoleåret 2020-2021.Et eksempel er "Sal og scene" som endrer navn til "Produksjon for scene" og fagkoden endres fra VAL0001 til VAL 0060.

Hvordan er reglene for vitnemål for dette? Regnes det som samme faget likevel - om de har hatt faget både på 9. og 10. trinn så skal de kun ha karakteren fra 10. trinn, eller regnes det som to fag og dermed to standpunkt på vitnemål - både VAL0001 fra 9. trinn og VAL0060 fra 10. trinn?"

Svar: 

De gamle og nye valgfagene regnes som «samme fag». Dere skal kun gi vurdering på høyeste nivå. Vi har lagt inn en lenke fra føringsskrivet til en oversikt over gamle og nye koder i valgfagene.  

Oversikt over hvilke LK06 og LK20-valgfag som er samme fag

Valgfag fra 2020    Valgfag før 2020   
Kode Tittel LK20 Utgått fagkode Tittel LK06 
VAL0047 Demokrati i praksis VAL0031 Demokrati i praksis

VAL0048

Design og redesign  VAL0013 Design og redesign 
VAL0049 Ideer og praktisk forskning  VAL0016 Forskning i praksis 
VAL0050 Fysisk aktivitet og helse  VAL0010 Fysisk aktivitet og helse 
VAL0051 Innsats for andre  VAL0037 Innsats for andre 
VAL0052 Internasjonalt arbeid  VAL0019 Internasjonalt samarbeid 
VAL0053 Kulturarv  VAL0025 Levende kulturarv 
VAL0054 Medier og kommunikasjon  VAL0004 Medier og informasjon
VAL0055 Friluftsliv  VAL0028 Natur, miljø og friluftsliv 
VAL0056 Praktisk håndverksfag  VAL0046 Praktisk håndverksfag 
VAL0057 Utvikling av produkter og tjenester  VAL0007 Produksjon av varer og tjenester 
VAL0058 Programmering  VAL0043 Programmering 
VAL0059 Reiseliv  VAL0034 Reiseliv 
VAL0060 Produksjon for scene  VAL0001 Sal og scene 
VAL0061 Teknologi og design  VAL0022 Teknologi i praksis 
VAL0062 Trafikk  VAL0040 Trafikk 

 Det er bare gjort små innholdsmessige endringer i læreplanene for valgfag. Selv om det er nye navn og koder, anses de gamle og de nye valgfagene som likeverdige.

Punkt 4: Nærmere om valgfag

Fra Tietoevry

Spørsmål: 

"Hvordan skal gamle valgfag framkomme på vitnemålene når alle valgfagene er nye fra høsten 2020?

 1. Elever hadde valgfag på 8. og 9. trinn som nå er utgått. Skal de ha ny eller gammel fagkode på vitnemålene?
 2. Elever hadde «samme fag» i fjor og i år, men det er ulike fagkoder og/eller fagnavn. Skal både ny fagkode og gammel fagkode vises? Elev Per hadde faget VAL0001 Sal og Scene på 8. trinn, og har valgt VAL0060 Produksjon for Scene på 10.trinn. Hva skal framkomme på vitnemålet?"
 3. Elev Kari hadde faget VAL0010 Fysisk aktivitet og helse på 8. og 9. trinn, og har faget VAL0050 Fysisk aktivitet og helse på 10. trinn. Hva skal framkomme på vitnemålet?"

Svar: 

 1. De skal ha de gamle kodene dersom det er andre valgfag enn det eleven hadde (med ny kode) på 10. trinn. Dersom eleven har det samme valgfaget på 10. trinn som ett av de andre trinnene, skal den nye koden brukes, se eksempelet under. Selv om et valgfag har endret navn, er ikke faget utgått, det anses som det samme faget.
 2. VAL0060 Produksjon for Scene + faget på 9. trinn hvis dette er et annet fag.
 3. VAL0050 Fysisk aktivitet og helse.

Punkt 4: Engelsk

Fra Visma

Spørsmål:

"Hvordan skal vurderingen i engelsk gis etter fagfornyelsen. Det står at “Eleven skal ha en standpunktkarakter” samtidig som ENG01-04 fortsatt har to fagkoder på hvert trinn på ungdomsskolen - en for skriftlig og en for muntlig. (Gjelder vel ikke årets 10. trinn som følger gammel plan – men hvordan forholde seg til dette på 8. og 9. trinn samt neste år?)."

Svar:

Det var en feil på nettsidene våre at det lå to fagkoder på 8. og 9. trinn. Det er rettet opp.

Punkt 5: Føring av fravær

Fra Tietoevry

Spørsmål: 

 1. "I år er det blitt definert av regjeringen at helserelatert fravær fram til utgangen av oktober ikke skal vises på vitnemålet.  Vi ønsker oss en presisering av hva slags fravær det er snakk om, er det alt slags fravær som kan knyttes til sykdommer eller helse generelt– som brukne ben, tannhelse, forkjølelse mm eller er det bare luftveissykdommer som kan være koronarelatert? Hva med fraværet til de med kroniske helseplager? Vil det bli aktuelt med en forlengelse utover utgangen av oktober?"
 2. Vil det bli aktuelt med en vitnemålsmerknad i år også?"

Svar: 

 1. Presisering fra Kunnskapsdepartementet om hva som er fravær av helsegrunner: "Ordlyden «fravær av helsegrunner» i § 7 er ment å omfatte alt helserelatert fravær, ikke kun fravær som er knyttet til covid-19. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er derfor omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende."
 2. Det har ikke vært en vitnemålsmerknad på fravær som følge av covid-19, men det ble opprettet en vitnemålmerknad som følge av avlyst eksamen våren 2020. Som vi nevnte på møtet er det veldig vanskelig å si noe nå om hva som kan skje til våren 2021. Vi anbefaler dere å følge med på våre nettsider udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!