Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2018

1. Oppsett av vitnemål og vedlegg

Dere skal bruke blanketter som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. På baksiden er det trykket generelle opplysninger om vitnemålet. Disse blankettene kan dere bestille fra www.udir.no/bestilling. Blankettene finnes på bokmål, nynorsk, samiske språk og engelsk.

Dere skal bruke Times New Roman i skriftstørrelse 11. Dere fører teksten ovenfra og ned. Disse opplysningene skal være med:

 • elevens navn og 11-sifrete fødselsnummer (i fet skrift)
 • året eleven har fullført grunnskoleopplæringen med følgende tekst: har i <åååå> fullført grunnskoleopplæringen
 • vurderingen i fag med standpunktkarakter, med tall og med bokstaver, sortert alfanumerisk etter fagkode
 • eventuell eksamenskarakter og eksamensform
 • eventuelle fagmerknader og vitnemålsmerknader

Rekkefølge for føring av fag

Dere fører fag i følgende rekkefølge på vitnemålet

 • fellesfag
 • valgfag

I karakterrubrikkene fører dere karakterene både med tall og bokstaver. I tillegg til eksamenskarakter fører dere eksamensform «S» (skriftlig) eller «M» (muntlig).

Over det første faget det gis vurdering i, fører dere en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og merknader.

Etter siste fag som det gis vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen fører dere

 • standpunktkarakter i orden og i adferd
 • fravær i dager og enkelttimer for hvert opplæringsår (8., 9. og 10. trinn) på vitnemålet
 • eventuelle vitnemålsmerknader
 • sted, dato, skole og underskrift av to personer, en av personene må være rektor eller den rektor bemyndiger. Dato føres på formatet <dd.mm.åååå>
 • vitnemålsnummer, som føres på denne malen: <V><skolens organisasjonsnummer><åååå><løpenummer 4 siffer>

Sted, dato, skole og to underskrifter skal alltid komme samme sted på blanketten nede i høyre hjørne.

Dere skriver vitnemålsnummeret sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret genereres fortløpende per skole. Skriftstørrelse skal være 9.

Vitnemålet skal dere stemple med skolens stempel.

Karakter- og eksamensrubrikker som ikke fylles ut, føres med stiplet linje.

Vitnemål over to sider

Hvis all teksten ikke får plass på én side, fører dere vitnemålet over to sider på to blanketter.

Under siste fag på side 1 skal det være en stiplet linje. På side 1 føres sted, dato, skole, og to personer skal signere. Dere fører «Side 1 av 2» nederst til høyre under underskriftene. Vitnemålsnummer føres på alle sider i vitnemål og vedlegg.

Side 2 i vitnemålet begynner med

 • elevens navn og fødselsnummer
 • teksten «forts. fra side 1.»
 • en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og fagmerknader.

Deretter fortsetter fagene det er gitt vurdering i.

Etter siste fag som det er gitt vurdering i, fører dere en stiplet linje. Under denne linjen fører dere avslutningen av vitnemålet på samme måte som for vitnemål på en side. Dere fører teksten «Side 2 av 2» nederst til høyre under underskriftene.

Begge sidene på vitnemålet stemples med skolens stempel.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!