Denne sidetypen, Lov, mangler et skreddersydd utseende