Rundskriv om særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi Udir-4-2017

Dette rundskrivet inneholder retningslinjer for bruk av hjelpemidler ved særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi. Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv Udir-4-2010.