Skolers plikt til å oppbevare eksamensbesvarelser

Skoler har plikt til å oppbevare eksamensbesvarelser i ett år av hensyn til klageretten.

Gjelder

Vedlegg