Rett til opplæring for personer med begrenset oppholdstillatelse

Voksne som har fått midlertidig oppholdstillatelse fordi det er tvil om deres identitet vil kunne ha rett til opplæring for voksne etter opplæringsloven kap.4A den perioden de har opphold i Norge.

Gjelder

Les vårt svar til Kompetanse Norge