Forkurs i norsk og engelsk i voksenopplæringen

Forkurs i norsk og engelsk er ikke omfattet av retten til voksenopplæring etter opplæringsloven, og dekkes dermed ikke av Lånekassen.

Gjelder

Vi har fått spørsmål om muligheten for å gi forkurs i norsk og engelsk for voksne deltakere som har for mangelfulle kunnskaper i norsk og/eller engelsk til at de kan ha utbytte av opplæringen. 

Et tilbud om videregående opplæring for voksne skal bare omfatte opplæring etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Tilbudet skal altså følge læreplanene for fag. I tillegg skal tilbudet tilpasses den enkelte voksne.

Et forkurs er ikke omfattet av retten til opplæring for voksne i opplæringsloven og deltakerne vil ikke få dekket utgiftene til slike forkurs med lån og stipend fra Lånekassen.

Vedlegg