Regelverk for voksne i grunnopplæringen

Dokumentasjon for praksiskandidater

Personer med lang arbeidspraksis kan gjennom praksiskandidatordningen avlegge fagprøve.