Skoleskyss i forbindelse med leksehjelp

Det er ingen rett til skyss etter leksehjelpen. Dette gjelder også elever med funksjonshemming.

Gjelder

Vi kan ikke gi et generelt svar på når det er i tråd med opplæringsloven å organisere skoleskyssen slik at de elevene som ikke deltar i leksehjelpen, må vente på de som deltar. Det er en konkret vurdering om den totale reisetiden blir forsvarlig.

Vedlegg