Rett til skyss ved urolig oppførsel på skolebuss

Elever som har rett på skyss, har den retten uavhengig av oppførsel på skolebussen. Regler for akseptabel oppførsel kan reguleres i ordensreglementet, og elevene kan ha rett på tilsyn.

Gjelder

Oppførsel er uten betydning for retten til skyss

For å ha rett til skyss foreligger det ikke et vilkår om at man må oppføre seg på en viss måte. Urolig eller farlig oppførsel på bussen kan dermed ikke tolkes som at eleven ikke klarer å nyttiggjøre seg retten til skyss.

Kan reguleres i ordensregelmentet

Oppførsel på skoleveien, herunder oppførsel på skolebussen, kan reguleres i skolens ordensreglement. Sanksjonene ved eventuelt brudd på ordensreglementet kan imidlertid ikke innskrenke retten til skyss.

Retten til reisefølge

Elever har rett til nødvendig reisefølge. Retten til nødvendig reisefølge er ikke begrenset til å gjelde for funksjonshemmede elever, selv om retten kan være særlig relevant for funksjonshemmede elever. Ett virkemiddel kan derfor være at kommunen sørger for reisefølge for den eller de elevene det gjelder.

Vedlegg