Skoledrift når lærere og rektor har planleggingsdag

Dersom ledelse og personalet på skolen er borte fra skolen, må opplæringen likevel oppfylle minimumskravene i regelverket.

Gjelder

Vi har blitt bedt om å se på om de formelle kravene som må foreligge ved undervisning og skoledrift, kan bli løst på dager hvor skolens ledelse og personale ikke er til stede.

Bakgrunn for henvendelsen er ledelse og personale på en skole ønsker en ekstra planleggingsdag. For å gjennomføre dette, stiller foreldrene som lærere den aktuelle dagen. Hele administrasjonen skal være borte fra skolen, mens en tidligere rektor ved skolen skal fungere som rektor og være ansvarlig for driften av skolen. Han har mulighet til å samarbeide med kommunen.

Vi gir noen generelle bemerkninger om minimumskrav for grunnskoleopplæring i regelverket. Kravene gjelder alle skoledager. Listen er ikke uttømmende.

 • Opplæringen skal være i samsvar med læreplanverket.
 • Hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
 • Undervisningspersonalet skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.
 • Den som tilsettes må legge fram politiattest.
 • De som er på skolen, kan få vite noe som er underlagt taushetsplikt.
 • Tilsynet med elevene må være forsvarlig.
 • Elevene og personalet må være godt kjent med ordensreglementet.
 • Elevene har rett til tilpasset opplæring.
 • Elevene har rett til individuell vurdering.
 • Elever med spesialundervisning må få oppfylt rettighetene sine.
 • Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

Skolen har anledning til å gjennomføre planleggingsdager, og gi elevene feriedager i løpet av skoleåret ved behov, forutsatt at opplæringen for øvrig er i samsvar med regelverket.

Vedlegg