Behandling av søknader om et ekstra år grunnskole

Det er kommunen som skal behandle søknader om et ekstra år grunnskoleopplæring for alle som er bosatt i kommunen, unntatt elever i private skoler uten rett til statstøtte og de elevene fylkeskommunen har ansvaret for. Hvis eleven bor i en barneverns- eller helseinstusjon, er det fylkeskommunen der institusjonen ligger som har ansvaret.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet har besvart spørsmål fra Fylkesmannen i Hedmark om hvem som skal behandle søknader om et ekstra år grunnskoleopplæring for ulike elevgrupper.

Vurdering og vedtak om et år ekstra må gjøres før eleven har fått vitnemål, ikke etter.

Hjemkommunen

Kommunen skal behandle søknader om et ekstra år grunnskoleopplæring for alle som er bosatt i kommunen, unntatt elever i private skoler uten rett til statstøtte og de elevene fylkeskommunen har ansvaret for.

Fylkeskommunen

Hvis eleven bor i en barneverns- eller helseinstusjon er det fylkeskommunen der institusjonen ligger som har ansvaret. Fylkeskommunen har faglig, juridisk og økonomisk ansvar for eleven og er å anse som elevens ”hjemkommune”.

Private skoler

Hjemkommunen skal behandle søknader fra elever i private skoler med rett til statsstøtte. Eleven kan ta ut det ekstra året i privatskolen.

Elever i private skoler uten rett til statsstøtte er det verken kommunen eller fylkeskommunen skal behandle søknader. Disse skolene kan selv velge å tilby en elev et år ekstra. Det er ikke klagerett til fylkesmannen. Fylkeskommunen og kommunen er ikke forpliktet til å yte noen form for økonomisk støtte, men står fritt til å gjøre det.

Vedlegg