Ansvaret for fordeling av skoledager utover året

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret. Kommunene står fritt til å fastsette et annet antall undervisningsdager enn 190, så lenge dagene fordeles innenfor en ramme på minst 38 og maksimalt 45 sammenhengende uker.

Gjelder

Vi har svart på en henvendelse om reglene for fordeling av skoledager utover året, siden skoledagene skal fordeles over minst 38 uker.

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret, det fremgår av opplæringsloven §§ 2-2 og 3-2. Kommunene står fritt til å fastsette et annet antall undervisningsdager enn 190, forutsatt at dagene fordeles innenfor en ramme på minst 38 og maksimalt 45 sammenhengende uker. Reglene tar også hensyn til at det i enkelte tilfeller kan være behov for en kortere arbeidsuke enn fem undervisningsdager.

Undervisningen skal som regel foregå mellom kl. 8.00 og kl. 15.30

Bestemmelser om daglig skoletid er gitt i forskrift til opplæringsloven § 1-6. Der er det fastsatt at undervisningen som regel skal foregå mellom kl. 8.00 og kl. 15.30. Unntak fra denne regelen kan gjøres i enkelte tilfeller. Et eksempel kan være forlengelse av skoledagen dersom elevene skal på teaterbesøk som en del av undervisningen på ettermiddag/kveld.

Dette innebærer at skolen kan øke opplæringstimetallet enkelte dager gjennom året innenfor de ovenfor nevnte regler.

Vedlegg