Opplæring i samisk i samiske forvaltningsområder

Kommuner i samisk forvaltningsområde kan i forskrift fastsette at alle elever i kommunen skal ha opplæring i samisk. Kommunen må da utarbeide en lokal læreplan for opplæring i samisk.

Gjelder

I svaret vårt finner du de grunnleggende kravene til arbeidet.

Vedlegg