Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling og krav om at undervisningspersonale (heretter kun kalt lærerne) må ha relevant kompetanse i fagene de skal undervise i.