Lønn- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige skoler er et forhold mellom arbeidsgiver, altså skoleeier, og arbeidstakerne. Staten er ikke part i saken.

Leter du etter informasjon om lønns- og arbeidsvilkår kan du kontakte en av disse:

Undervisningsplikt og undervisningstimer

Spørsmål om arbeidstidsavtaler, avspasering, lønn, stillingstittel, og kompetanse tar du opp med din arbeidsgiver, eventuelt en arbeidstakerorganisasjon.

Godkjenning av lærerkompetanse

Utdanningsdirektoratet godkjenner ikke kompetansen du trenger for å undervise i skolen. Du finner kravene i kapittel 10 i opplæringsloven og kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven.

Har du derimot utenlandske yrkeskvalifikasjoner og ønsker å arbeide som lærer i norsk grunnskole og videregående opplæring, kan vi godkjenne utdanningen din.
Mer informasjon om godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner finner du her.

Krav til kompetanse for rådgiver

Den sosialpedagogiske rådgivningen og utdannings- og yrkesrådgivningen skal utføres av personer med relevant kompetanse. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at rådgivningen gjennomføres på en forsvarlig måte og innenfor minimumskravene i regelverket.

Vi har gitt informasjon om retten til nødvendig rådgiving i rundskriv Udir-2-2009.

Forhandlingsansvaret

Forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet er overført fra staten til kommuner og fylkeskommuner i 2004. Se forskrift om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonale til kommuner og fylkeskommuner på lovdata.no.