Rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående i sitt hjemland

Voksne som har fullført videregående opplæring i sitt hjemland, men ikke har oppnådd generell studiekompetanse i Norge, ikke har rett til opplæring.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet har vurdert problemstillingen og legger til grunn at voksne med fullført videregående opplæring fra hjemlandet, ikke har krav på videregående opplæring i de fag de mangler for å oppnå generell studiekompetanse.

Vi oppfordrer likevel fylkeskommunene til å gi tilbud til voksne uten rett.

Vedlegg