Rett til opplæring for voksne EØS-borgere

For å ha rett på voksenopplæring, må søkeren fylle vilkårene i kapittel 4A, og ha lovlig opphold i Norge. Det er ikke et krav om at oppholdsretten er varig.

Gjelder

Vi har besvart et spørsmål om rett til voksenopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A for EØS-borgere.

Søkeren må ha lovlig opphold i Norge

For å ha rett på voksenopplæring, må søkeren fylle vilkårene i kapittel 4A, og ha lovlig opphold i Norge.

Det fremgår av utlendingsloven § 4 at utlendinger, under sitt lovlige opphold i Norge, har samme rettigheter og plikter som norske statsborgere, dersom ikke annet følger av gjeldende rettsregler.

Det er ikke et krav om at oppholdsretten må være varig

Om søkeren har lovlig opphold i Norge, må vurderes ut fra bestemmelsene i utlendingsloven. Det er ikke et krav om at oppholdsretten må være varig.

Kravet til lovlig opphold omfatter også de med midlertidig oppholdstillatelse eller de som etter loven har rett til å oppholde seg i landet en begrenset periode. EØS-borgere vil derfor kunne oppfylle kravet om lovlig opphold fra første dag de oppholder seg i Norge.

Vedlegg