Grunnskoleopplæring for voksne i introduksjonsprogrammet

Grunnskoleopplæring/basiskompetanse kan, sammen med andre kvalifiserende tiltak, inngå i introduksjonsprogrammet til flyktninger.

Gjelder

Mange voksne flyktninger mangler grunnskoleopplæring eller har for svake grunnleggende ferdigheter til at de kan klare seg i utdanningssystemet eller i arbeidslivet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet har fått flere henvendelser om hvorvidt og hvordan grunnskoleopplæring for voksne kan inngå i introduksjonsprogrammet til flyktninger.

Hvordan kan grunnskoleopplæringen inngå i introduksjonsprogrammet

Grunnskoleopplæring/basiskompetanse kan sammen med andre kvalifiserende tiltak inngå som innhold i introduksjonsprogrammet. Det er ikke fastsatt noen grense på timefordelingen for grunnskolefag og øvrige kvalifiserende opplæringstiltak. Introduksjonsprogram må inneholde tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet.

Deltakere som mangler grunnleggende ferdigheter bør få dette som en del av introduksjonsprogrammet.

Vedlegg