Regelverk for skolefritidsordningen (SFO)

Her har vi samlet aktuelt regelverk for SFO. 

Oppdatert 16. november 2015: Vedtekter for skolefritidsordninger er forskrifter.