Utgått

Rett til inntak til videregående opplæring og utvidet rett til videregående opplæring m.v. Udir-4-2009 - utgått

Regelverket for inntak er endret, her finner du informasjon om endringene. Vi publiserer et nytt rundskriv.