Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Her finner du informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring.