Praksiskandidater i yrkessjåførfaget

Praksiskandidater kan gå opp til fagprøven på grunnlag av praksis. I tillegg må kandidatene bestå en teoretisk prøve utarbeidet av Vegdirektoratet.

Gjelder

Praksiskandidater kan gå opp til fagprøven på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsatte læretiden. I tillegg til fagprøven, må kandidatene bestå en prøve i henhold til yrkessjåførforskriften § 16.

Denne prøven gjelder ikke for de kandidatene som allerede tilfredsstiller kravene til yrkessjåførkompetanse på annen måte.

Utdanningskravet ble innført fra 10. september 2008 for persontransport med minibuss/buss og fra 10. september 2009 for godstransport med lett lastebil/lastebil. Ordningen ble innført over hele Europa som følge av nye EU-krav.

Det er et absolutt krav for å kunne jobbe som yrkessjåfør og er derfor nedfelt i læreplanen for faget.

Vedlegg