Godskriving av Vg3 i skole for lærlinger

Lærlinger som har fått godskrevet ½ år for Vg3 i skole, skal tegne lærekontrakt for 1 ½ år. Det kan ikke gis ekstra godskriving for prosjekt til fordypning.

Gjelder

Lærlinger som har tatt Vg3 i skole som bygger på det samme Vg2 som det aktuelle lærefaget, kan få godskrevet ½ år, og inntil 1 år dersom læretiden i faget utgjør meir enn 4 år. Andre Vg3 blir ikke godskrevet.

Siden ½ år kan godskrives, innebærer det at lærekontrakt skal tegnes for 1 ½ år, som er gjenstående læretid.

Det kan ikke gis ekstra godskrivning for prosjekt til fordypning. Grunnen er at Vg1 og Vg2 for det aktuelle lærefaget blir godskrevet med 1 år, og prosjekt til fordypning inngår i fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Vedlegg