GPS-sporing av elev

Utdanningsdirektoratet mener det vil kunne være adgang til å GPS-spore en elev i skoletiden dersom det er foretatt en konkret vurdering og foreldrene/eleven har samtykket til et slikt tiltak.

Gjelder

Bruk av GPS-sporing er ikke omhandlet i opplæringsloven.

Utdanningsdirektoratet mener det vil kunne være adgang til å GPS-spore en elev i skoletiden dersom det er foretatt en konkret vurdering og foreldrene/eleven har samtykket til et slikt tiltak. 

Foreldrene/eleven kan på den annen side ikke kreve at skolen tar i bruk GPS-sporing.

Dersom GPS-sporing tas i bruk må skolen/skoleeier sikre at de har rutiner for hvordan informasjonen fra GPS-senderen behandles, og foreldrene/eleven kan ikke pålegges å dekke utgifter i forbindelse med GPS-sporing.

Vedlegg