Opplæringsloven etter paragrafer

Kapittel 2. Grunnskolen

Tolkningsuttalelser

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift

Tolkningsuttalelser

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø (ikke oppdatert i henhold til ny lovtekst)

Tolkningsuttalelser

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift

Tolkningsuttalelser

Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten

Tolkningsuttalelser

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 14. Tilsyn m.m.

Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover