Friskoleloven etter paragrafer

Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova

Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot

Rundskriv og veiledninger

Kapittel 4. Personalet i skolen m.m.

Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan

Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m

Kapittel 7. Diverse

Kapittel 8. Sluttføresegner