Rektorer

Rektorutdanningen skal bidra til at skoleledere blir bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgavene i skolen. 

Fra 1. februar kan du søke om rektorutdanning med studiestart høsten 2018. Søknadsfrist er 1. mars.

For skoleeier

Informasjon om søknadsprosedyrer rektorutdanning 2017-2018.

Evalueringer

Erfaringer fra rektorutdanningen viser den styrker rektorenes lederkompetanse og at deltakerene blir tryggere ledere etter gjennomført utdanning.

Tidligere deltakere beskriver utdanningen som etterlengtet og relevant, og som en viktig arena for erfaringsutveksling.